INSTYTUT
ARCHEOLOGII

KIERUNEK
ARCHEOLOGIA

KIERUNEK
ZARZĄDZANIE
DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

INSTYTUT ARCHEOLOGII

Decyzją Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego 1 października 2019 roku powstał Wydział Nauk Historycznych roku. Nastąpiło to w wyniku podziału Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na dwa odrębne wydziały: Wydział Nauk Historycznych wnhs@uksw.edu.pl oraz Wydział Społeczno-Ekonomiczny wse@uksw.edu.pl. W wyniku podziału INSTYTUT ARCHEOLOGII jest jednym z trzech instytutów Wydziału Nauk Historycznych

KATEDRY I ZAKŁADY

zobacz więcej

PRACOWNICY

zobacz więcej

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ

zobacz więcej

CZASOPISMA I SERIE WYDAWNICZE

zobacz więcej

SEKRETARIAT

zobacz więcej

ADRES:

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
wnhs@uksw.edu.pl

pok. 224
tel. 222 569 68 17 wew. 817

NAPISZ DO NAS