Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Prodziekan ds. studencich

e-mail: r.solecki@uksw.edu.pl

Archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł zawodowy magistra, rocznik 2006) oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (doktor nauk humanistycznych, rocznik 2016). Specjalista w zakresie archeologicznych badań wykopaliskowych z niemal 20-letnim doświadczeniem terenowym, zdobytym na stanowiskach w Polsce i zagranicą (Niemcy, Bułgaria, Chorwacja, Liban). Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (członek Zarządu SNAP, Oddział w Warszawie) oraz European Association of Archaeologists.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii „Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność”.

Zainteresowania naukowe: metodyka i metodologia badań archeologicznych, archeologia krajobrazu, prahistoria i historia obszaru południowego wybrzeża Bałtyku, prahistoria i historia Warszawy.

Najważniejsze publikacje