Starszy wykładowca w Instytucie Archeologii UKSW

e-mail: budziszewski.janusz@gmail.com

Jest wychowankiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przygotował zarówno pracę magisterską, jak i rozprawę doktorską, a także pracował w latach 1978-1999. W latach 1999-2008 działał jako badacz niezależny współpracując stale z Office et Musée d’archéologie w Neuchâtel (Szwajcaria). Od 2009 roku pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zajmuje się wytwórczością krzemieniarską społeczności młodszej epoki kamienia oraz epok późniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z pozyskiwaniem surowców skalnych i gospodarką nimi. W ostatnich latach skupia się na doskonaleniu niedestrukcyjnych metod identyfikacji (ALS) i badań pozostałości starożytnego górnictwa.

Najważniejsze publikacje