Plan zajęć na kierunku ARCHEOLOGIA w semetrze zimowym 2021/22

Plan-zajęć-Archeologia-2021-22-sem-zimowy Aktualizacja 20.10.2021!!!   UWAGA!!! Zajęcia “Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki” przeniesione na godzinę 18:30-20:00 we wtorki, on-line. UWAGA!!! Zmiana sali poniedziałkowych zajęć z Technologii informacyjnej dla I roku archeo z mgr K. Rabiegą. Nowa sala to: 1242, budynek 12. UWAGA!!! Zmiana sali piątkowych zajęć dla I roku archeo…

czytaj wiecej

Różnice programowe – informacja dla studentów nieposiadających licencjatu z archeologii

Kandydat na studia II stopnia archeologii powinien być absolwentem studiów I stopnia archeologii lub jednej z dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych (np. historia, historia sztuki, nauki o kulturze itd.) lub nauki o Ziemi i środowisku (np. geologia, geofizyka itp.). Student powinien posiadać umiejętności badawcze, obejmujące:  analizę problemów z zakresu archeologii, w tym analizę obiektów in…

czytaj wiecej