Różnice programowe – informacja dla studentów nieposiadających licencjatu z archeologii

Kandydat na studia II stopnia archeologii powinien być absolwentem studiów I stopnia archeologii lub jednej z dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych (np. historia, historia sztuki, nauki o kulturze itd.) lub nauki o Ziemi i środowisku (np. geologia, geofizyka itp.). Student powinien posiadać umiejętności badawcze, obejmujące:  analizę problemów z zakresu archeologii, w tym analizę obiektów in…

czytaj wiecej