Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometrycznych

Wyroby fajansowe stanowią jedną z najcenniejszych grup zabytków sztuki użytkowej znajdowaną na stanowiskach archeologicznych w Egipcie. Ze względu na skomplikowane procesy ich wytwarzania badacze zaliczają je do pierwszej w dziejach człowieka ceramiki typu hi-tech. Mimo prowadzonych od wielu lat licznych badań nad przedmiotami fajansowymi, do tej pory nie poznano dokładnie technologii ich produkcji. Niewielka liczba…

czytaj wiecej

Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych

Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych to projekt kierowany przez dr hab. Fabiana Welca, prof. UKSW, finansowany z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 19. Przemiany, upadek, kryzys czy też transformacja – są najczęściej…

czytaj wiecej

Enigmatyczna ekonomia antyczna

Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Enigmatyczna ekonomia antyczna Projekt “Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” ma na celu sprawdzenie czy rzymska gospodarka przypominała współczesną gospodarkę rynkową, czy była odgórnie sterowana. Kierownik projektu, dr Paulina Komar z IA UKSW, wykorzystuje nowoczesne metody badawcze do studiów nad amforami, porównując…

czytaj wiecej

Kemberg – badania wykopaliskowe i dendrochronologiczne

W ramach projektu badane są pozostałości grodziska położonego na wschodnim skraju miasteczka Kemberg, w pobliżu Wittenbergii (Niemcy, Saksonia-Anhalt). Jest to najbardziej na zachód położone grodzisko typu biskupińskiego. Dzięki położeniu na terenie podmokłym na stanowisku zachowały się bardzo dobrze elementy architektury drewnianej, odsłonięto min. wielowarstwową platformę wykonaną z desek i belek, tworzących zapewne podstawę wału chroniącego…

czytaj wiecej