Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometrycznych

Wyroby fajansowe stanowią jedną z najcenniejszych grup zabytków sztuki użytkowej znajdowaną na stanowiskach archeologicznych w Egipcie. Ze względu na skomplikowane procesy ich wytwarzania badacze zaliczają je do pierwszej w dziejach człowieka ceramiki typu hi-tech. Mimo prowadzonych od wielu lat licznych badań nad przedmiotami fajansowymi, do tej pory nie poznano dokładnie technologii ich produkcji. Niewielka liczba…

czytaj wiecej

Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych

Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych to projekt kierowany przez dr hab. Fabiana Welca, prof. UKSW, finansowany z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 19. Przemiany, upadek, kryzys czy też transformacja – są najczęściej…

czytaj wiecej

Badania zamku krzyżackiego w Elblągu

Jest to wspólny projekt pod kierownictwem dr hab. Fabiana Welca z IA UKSW oraz dr Mirosława Marcinkowskiego z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Jego celem jest poznanie wyglądu i dziejów zamku krzyżackiego w Elblągu, a także jego cyfrowa rekonstrukcja. Zamek w Elblągu powstał w 1237 roku, a w latach 1251–1309 był najważniejszym zamkiem w całych Prusach. Pełnił funkcję siedziby mistrza krajowego…

czytaj wiecej

Kemberg – badania wykopaliskowe i dendrochronologiczne

W ramach projektu badane są pozostałości grodziska położonego na wschodnim skraju miasteczka Kemberg, w pobliżu Wittenbergii (Niemcy, Saksonia-Anhalt). Jest to najbardziej na zachód położone grodzisko typu biskupińskiego. Dzięki położeniu na terenie podmokłym na stanowisku zachowały się bardzo dobrze elementy architektury drewnianej, odsłonięto min. wielowarstwową platformę wykonaną z desek i belek, tworzących zapewne podstawę wału chroniącego…

czytaj wiecej