Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu warszawskiego.
Profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii UKSW oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

Kierownik katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy

e-mail: uprzemek1@poczta.onet.pl

Zainteresowania badawcze: archeologia i historia wczesnego średniowiecza (początki państw, chrystianizacja, urbanizacja, stosunki geopolityczne, architektura mieszkalna i sakralna) Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku; teoria badań archeologicznych; historia archeologii; metodyka prac wykopaliskowych.
Prowadził badania wykopaliskowe w: Anglii, Kuwejcie, Norwegii i Peru oraz na Islandii i na Barbudzie.

Kierownik grantów KBN, FNP, NID, NPRH i NCN. Obecnie kieruje projektem Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, którego pierwsze efektu już ukazały się drukiem: https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-puszczy-bialowieskiej-tom-1/

Członek komitetów eksperckich w Polsce (MKiDN, MNiSW, NPRH, NCN) i za granicą: ALLEA (All European Academies), Boltzmann Gesellschaft, Cyprus Research Foundation, EU HORIZON 2020, Europa Nostra, European Scientific Forum for Research Infrastructures, European Science Foundation, European Research Council, Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences, Norges Forsknings Rad.

Członek komitetów redakcyjnych: “Archaeologia Islandica”, “Journal of the North Atlantic”, „Medieval Worlds”, “Sprawozdania Archeologiczne”.

Wygłaszał gościnne wykłady w uniwersytetach europejskich (Anglia, Czechy, Francja, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szkocja i Szwecja) i amerykańskich (USA i Peru).

Wykładowca akademicki od 1992 r.

Promotor 50 prac magisterskich i 6 doktoratów.

Redaktor naukowy 16 tomów zbiorowych (11 wydano w językach kongresowych) oraz serii: „The Past Societies. Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages” (2017 – 5 tomów) i „Origines Polonorum” (do 2018 r. wydano 13 tomów).

Autor ponad 400 publikacji, w tym 15 książek, z których trzy uzyskały nagrody: „Klio I stopnia”, MNiSW oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Najważniejsze publikacje