DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. prof. UKSW Fabian Welc

e-mail: f.welc@uksw.edu.pl

Z-CA DYREKTORA

dr Magdalena Żurek

e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

PROFESOROWIE:

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

dr hab. prof. UKSW Louis D. Nebelsick

ADIUNKCI:

dr Janusz Budziszewski

dr hab. Radosław Gawroński

dr Paulina Komar

dr Kamil Rabiega (pełniący obowiązki Kierownika kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym)

dr Bernhard Schneider

dr Rafał Solecki (Prodziekan ds. studenckich)

dr Michał Szubski (Kierownik kierunku Archeologia)

dr Christina Tsouparopoulou

dr Joanna Wawrzeniuk (Koordynator ds.praktyk wykopaliskowych)

dr Jacek Wysocki (Koordynator ds. praktyk kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym)

dr Małgorzata Zaremba

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

 

BYLI PRACOWNICY INSTYTUTU:

prof. dr hab. Teresa Dąbrowska (śp.)

prof. dr hab. Martin Gojda

prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (śp.)

prof. dr hab. Jacek Lech

prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

dr hab. prof. UKSW Marek Dulinicz (śp.)

dr hab. prof. UKSW Carola Metzner-Nebelsick

dr hab. prof. UKSW Małgorzata Wilska (śp.)

dr hab. prof. UKSW Rafał Zapłata

dr Michał Bieniada

dr Tadeusz Gołgowski

dr Magdalena Łaptaś