DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

e-mail: f.welc@uksw.edu.pl

Z-CA DYREKTORA

dr Magdalena Żurek

e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

PROFESOROWIE:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

dr hab. Louis D. Nebelsick, prof. nzw UKSW

ADIUNKCI:

dr Janusz Budziszewski

dr hab. Radosław Gawroński

dr Paulina Komar

dr Rafał Solecki (Prodziekan ds. studenckich)

dr Joanna Wawrzeniuk

dr Jacek Wysocki

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (Kierownik kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym)

ASYSTENCI I INNI:

mgr Kamil Rabiega

mgr Michał Szubski

BYLI PRACOWNICY INSTYTUTU:

prof. dr hab. Teresa Dąbrowska (śp.)

prof. zw. dr hab. Martin Gojda

prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

prof. dr hab. Jacek Lech

prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

dr hab. prof. UKSW Marek Dulinicz (śp.)

dr hab. prof. UKSW Carola Metzner-Nebelsick

dr hab. prof. UKSW Rafał Zapłata

dr Michał Bieniada

dr Tadeusz Gołgowski

dr Magdalena Łaptaś