DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

e-mail: f.welc@uksw.edu.pl

Z-CA DYREKTORA

dr Magdalena Żurek

e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

PROFESOROWIE:

prof. zw. dr hab. Martin Gojda

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

dr hab. Louis D. Nebelsick, prof. nzw UKSW

ADIUNKCI:

dr Janusz Budziszewski

dr hab. Radosław Gawroński

dr Paulina Komar (Kierownik kierunku Archeologia)

dr Rafał Solecki (Prodziekan ds. studenckich)

dr Joanna Wawrzeniuk

dr Jacek Wysocki

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (Kierownik kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym)

BYLI PRACOWNICY INSTYTUTU:

prof. dr hab. Teresa Dąbrowska (śp.)

prof. dr hab. Jacek Lech

prof. dr hab. Maria Miśkiewicz

dr hab. prof. UKSW Marek Dulinicz (śp.)

dr hab. prof. UKSW Carola Metzner-Nebelsick

dr hab. prof. UKSW Rafał Zapłata

dr Michał Bieniada

dr Tadeusz Gołgowski

dr Magdalena Łaptaś