Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Prof. Urbańczyka!

Z radością informujemy, że kapituła nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznała Panu Profesorowi Przemysławowi Urbańczykowi to cenne i zaszczytne wyróżnienie. Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana jest corocznie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii Piastów w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość wręczenia…

czytaj wiecej

Prestiżowe stypendium START dla naszego doktoranta

Doktorant naszego Instytutu, Kamil Rabiega, otrzymał prestiżowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Stypendium przyznawane jest wybitnym młodym uczonym ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy mają bogaty dorobek udokumentowany publikacjami. Kamil…

czytaj wiecej