Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW

e-mail: k.rabiega@uksw.edu.pl

Archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015 – tytuł zawodowy magistra , 2023 – doktor nauk humanistycznych).
Absolwent studiów podyplomowych „Archeologia Sądowa” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2018) oraz studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2022).
Badacz terenowy, zaangażowany w wielu projektach naukowych w Polsce i zagranicą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii „Viking Dress code. Textile and leather clothing in Scandinavia” (wyd. pol. „Moda wikingów. Stroje skandynawskie we wczesnym średniowieczu”).
Członek stowarzyszenia odtwórców historycznych „Drużyna Grodu Tura” w Turku oraz Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Laureat m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych (2021), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2014, 2018) oraz stypendium Prezydenta m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną (2014).

Zainteresowania naukowe: okres rzymski, późny antyk i wczesne średniowiecze w Chorwacji, okres wpływów rzymskich i wczesne średniowiecze na terenie Polski i Europy Północnej; wierzenia, etnografia i antropologia kulturowa Słowian; architektura historyczna, nowoczesne metody dokumentacji i prezentacji stanowisk archeologicznych; archeologia sądowa, archeologia cmentarzy; odtwórstwo historyczne i archeologia doświadczalna; genealogia, badania regionalistyczne.

Najważniejsze publikacje