Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Koordynator ds.praktyk wykopaliskowych

e-mail: j.wawrzeniuk@uksw.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach kurhanów średniowiecznych i cmentarzy nowożytnych szczególnie we wschodniej Polsce, na Podlasiu. Uczestniczka licznych badań wykopaliskowych, stacjonarnych, ratowniczych, wyprzedających, nadzorów archeologicznych w różnych miejscach w Polsce (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie). Zainteresowania badawcze dotyczą archeologii wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, archeologii Podlasia, przejawów myślenia magiczno-mitycznego u Słowian, zjawiska religijności ludowej na terenie ziem polskich (w dobie przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej), słowiańskiego folkloru ludowego, ochrony i promocji szczególnie dziedzictwa niematerialnego.

Realizowała projekty dotyczące szeroko rozumianej obrzędowości pogrzebowej na Podlasiu, w tym badań kurhanów i zwyczajów związanych z kultem zmarłych na pograniczu polsko-białoruskim.

Obecnie zaangażowana w interdyscyplinarny projekt: pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” realizowany dzięki środkom NCN (konkurs Symfonia) na UKSW, jako Główny Koordynator i wykonawca. Pomysłodawczyni projektu, którego pierwsze efekty ukazały się drukiem: https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-puszczy-bialowieskiej-tom-1/

Członek Europeean Association of Archaeologists i Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.

Nieustanny promotor niematerialnego dziedzictwa archeologicznego i etnograficznego Polski, Podlasia i pogranicza polsko-białoruskiego. Członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Najważniejsze publikacje