Dr hab., prof. UKSW, Instytut Archeologii UKSW
Kierownik katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego
i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Doradca Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt (Halle)

e-mail: luc.nebelsick@yahoo.de

Absolwent University of Edinburgh i Freie Universität Berlin. Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy: „Drinking against Death. Studies on the materiality and iconography of ritual, sacrifice and transcendence in later Prehistoric Europe.”

Pracował we Freie Universität Berlin, Deutschen Historischen Museum in Berlin oraz w Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte w Dreźnie. Prowadził liczne projekty wykopaliskowe na terenie Saksonii, obecnie na terenie grodziska łużyckiego w Kemberg (Wykopaliska w Kemberg).

Opublikował prace dotyczące neolitu, epoki brązu i żelaza oraz archeologii nowożytnej, historii badań archeologicznych i topografii ideologii faszystowskiej (wszystkie publikacje dostępne na https://uksw.academia.edu/LouisNebelsick). Autor książki dla dzieci i kurator licznych wystaw obejmujących tematy archeologiczne, artystyczne i historyczne.

Najważniejsze publikacje