adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Kierownik kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

Pełnomocnik ds. programu Erasmus+

e-mail: k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

Archeolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 2007) i  Trinity College Dublin (doktorat 2013), stypendystka Irish Research Council. Uczestniczka projektów archeologicznych na Cyprze, w Grecji, Wlk. Brytanii, Niemczech i Polsce. Współprowadząca wykopaliska na łużyckim grodzisku w Kemberg. Członkini min. Association of Cypriot Archaeologists, European Association of Biblical Studies i European Association of Archaeologists. Pełni funkcje kierownika kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz pełnomocnika ds. programu Erasmus+

Zainteresowania badawcze:
Archeologia wschodniego basenu Morza Śródziemnego, a zwłaszcza prehistoria Cypru; śródziemnomorskie dziedzictwo kulturowe; archeologia religii i kultu

Uczestniczka i współorganizatorka konferencji i kongresów międzynarodowych, autorka i współautorka oraz redaktorka publikacji z zakresu archeologii śródziemnomorskiej, dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania fotogrametrii i dendrochronologii w archeologii. Jej najnowsza publikacja to Animal Iconography in the Archaeological Record: New Approaches, New Dimensions.

Najważniejsze publikacje