KATEDRA
Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego
i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Kierownik:
Dr. hab. prof. UKSW
Louis Daniel Nebelsick

dr Radosław Gawroński
dr Paulina Komar
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
dr Magdalena Żurek

KATEDRA
Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy

Kierownik:
Prof. dr. hab.
Przemysław Urbańczyk

prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
dr Janusz Budziszewski
dr Joanna Wawrzeniuk

KATEDRA
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym,
Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kierownik:
Dr. hab. prof. UKSW
Fabian Welc

prof. dr hab. Martin Gojda
prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
dr Rafał Solecki
dr Jacek Wysocki