KATEDRA
Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego
i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Kierownik:
Dr. hab. prof. UKSW
Louis Daniel Nebelsick

dr hab. Radosław Gawroński
dr Paulina Komar
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
dr Magdalena Żurek

 

 

KATEDRA
Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy

Kierownik:
Prof. dr. hab.
Przemysław Urbańczyk

dr Janusz Budziszewski
dr Kamil Rabiega
dr Joanna Wawrzeniuk

 

 

KATEDRA
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym,
Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kierownik:
Dr. hab. prof. UKSW
Fabian Welc

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
dr Rafał Solecki
dr Jacek Wysocki
mgr Michał Szubski