Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW

Absolwent Archeologii na UW. W 2004 obronił rozprawę doktorską pt. „Oddziały Batawów w służbie rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa”, a w 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego dzięki rozprawie pt. „Roman horsemen against Germanic tribes. The Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC – AD 256”.

Główny wykonawca projektu „Batawowie u Rzymian” (Grant promotorski, nr ew. KBN: 5 H01H 03621)
i podwykonawca projektu: „Extra Fines Imperii: Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie” (Decyzja Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Umowa nr 3175/B/H03/2009/37).

Najważniejsze publikacje