Opiekun KNSA UKSW

dr Janusz Budziszewski


Zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii

Przewodniczący: Konrad Szostek,

szostek.konrad@wp.pl

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Zdeb,

katzdeb@wp.pl


Sekretarz: Agnieszka Wojtkowska,

aguwojtkowska@gmail.com


Skarbnik: Justyna Predko,

justyna.predko@interia.eu


Promocja w liceach: Izabela Marszałek,

iza.marszalek@onet.com.pl
 


E-mail KNSA: knsa@uksw.edu.pl


Sekcje KNSA


Sekcja Ceramologiczna:

Przewodniczące:

Paulina Potocka, Katarzyna Zdeb,

ppotocka89@gmail.com, katzdeb@wp.pl


Sekcja Krzemieniarska:

Przewodniczący:

Michał Szubski,

michal.szubski@gmail.com


Sekcja Wierzeń:

Przewodnicząca:

Agnieszka Wojtkowska,

aguwojtkowska@gmail.com
 

Statut Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Deklaracja przystąpienia do Koła Naukowego Studentów Archeologii UKSW