Wicedyrektor Instytutu Archeologii UKSW

e-mail: m.zurek@uksw.edu.pl

Absolwentka archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2011 pracowała jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od 2011 na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii UKSW.

Specjalizuje się w archeologii późnoantycznej i wczesnochrześcijańskiej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, szczególnie archeologii koptyjskiego Egiptu oraz ceramologii. Współpracowała z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, przy opracowaniu ceramiki ze stanowiska w Fajum (Egipt), funkcjonującego w środowisku koptyjsko-arabskim (V-XV w.) oraz stanowiska Deir an-Naqlun. Uczestniczyła m.in. w wykopaliskach w Syrii i Kuwejcie.

W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi także archeologia późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej na terenie Polski. Od kilku lat prowadzi wykopaliska w krzyżackim zamku w Przezmarku.

Najważniejsze publikacje