Prof. zw. dr hab., Instytut Archeologii UKSW

e-mail: martin.gojda@seznam.cz

Profesor archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie (Czechy), gdzie prowadzi zajęcia z archeologii krajobrazu, nieinwazyjnych metod badawczych, archeologicznej teledetekcji oraz archeologii Europy wczesnego średniowiecza. Jest również koordynatorem programu archeologii lotniczej i kuratorem archiwum zdjęć lotniczych w Instytucie Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Absolwent archeologii i historii Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Karola w Pradze, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (IA CAS) w Pradze. W latach 80. kierował wykopaliskami największego osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie zachodnich Słowian w Roztokach, dyst. Praga-Zachód. Od 1992 roku jest kierownikiem programu archeologii lotniczej w IA CAS i kuratorem archiwum zdjęć lotniczych. Od 1997 r. Program ten jest częścią jednego z największych projektów archeologii krajobrazu w Europie Środkowej i jest najlepiej finansowanym projektem badawczym w dziedzinie archeologii czeskiej pt. „Wzory osadnicze w prehistorycznych Czechach. Potencjał nieinwazyjnej archeologii ”.

W 2000 roku został odznaczony Złotym Godłem Ministra Kultury RP za wkład w rozwój lotniczych badań archeologicznych w Polsce, które realizował we współpracy z Główny Archeolog RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa. Od 2008 roku jest członkiem International Advisory Board czasopisma Archaeologia Polona. W 2012 roku został odznaczony Medalem Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej i Medalem Pamiątkowym Rektora Uniwersytetu Zachodnioczeskiego.

W latach 2012 – 2013 był przewodniczącym Rady Organizacyjnej Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów odbywającej się we wrześniu 2013 roku na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie oraz przewodniczącym Rady Naukowej tej konferencji.

Opublikował kilka książek w Czechach, Wielkiej Brytanii i Polsce, z których najnowsza „Air Survey and Remote Sensing in Archaeology” została wydana przez Wydawnicztwo naukowe UKSW w 2020 roku.