Profesor emeritus, Instytut Archelogii UKSW

e-mail: skkozlowski@op.pl

Członek-korespondent PAU, były przewodniczacy Komisji Mezolitycznej UISPP.

Badacz mezolitu (Thinking Mesolithic, Oxford 2009, Oxbow, 544 pp., wykopaliska w Belgii – Grotte Coleoptere i we Wloszech – Riparo Gaban), neolitu Bliskiego Wschodu (wykopaliska w Iraku: Nemrik, M’lefaat), i polskiego paleolitu (Jaskinia Maszycka), badacz historii polskiej archeologii.

Promotor 12 doktoratów, recenzent profesur, habilitacji.

Były Prodziekan Wydziału Histortycznego UW.

Najważniejsze publikacje