Na posiedzeniu RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ przyjęto:

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ

Przewodniczący

KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR GRACZYK

PROF, DR HAB. ANTONI DUDEK

DR HAB. ADAM DZIUROK, PROF. UKSW

KS. DR HAB. WALDEMAR GLIŃSKI, PROF. UKSW

KS. DR HAB. TADEUSZ KOŁOSOWSKI, PROF. UKSW

KS PROF. DR HAB. KAZIMIERZ ŁATAK

PROF. DR HAB. JOLANTA. M. MARSZALSKA

DR HAB. DARIUSZ MILEWSKI, PROF. UKSW

KS. PROF. DR HAB. LESZEK MISIARCZYK

KS. PROF. DR HAB. JÓZEF NAUMOWiCZ

KS. PROF.DR HAB. JAN PIETRZYKOWSKI

KS. DR HAB.TOMASZ SKIBIŃSKI, PROF. UKSW

DR HAB. ANNA ZAJCHOWSKA-BOŁTROMIUK, PROF. UKSW

DR HAB. DOMINIK ZAMIATAŁA, PROF. UKSW

KS. PROF. DR HAB. WOJCIECH ZAWADZKI

PROF. DR HAB. JAN ŻARYN

DR ADAM BUŁAWA

DR BARTŁOMIEJ DŹWIGAŁA

DR PATRYCJA HEROD

Dr AGNIESZKA NALEWAJEK

DR MAŁGORZATA PĘGIER

MGR MARCIN ZAWADZKI