Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 81/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2024.

Ustala się  dzień 2 maja 2024 (czwartek) dniem wolnym od pracy.