Sezon wykopaliskowy dla naszych studentów i pracowników w tym roku jeszcze się nie zakończył. Nadal trwające badania archeologiczne na wyspie Rab w Chorwacji przynoszą wiele zaskakujących odkryć i bogatych znalezisk!

Badania na wyspie Rab realizowane są przez Instytut Archeologii UKSW we współpracy z Instytutem Archeologii w Zagrzebiu. To obecnie zakrojony na największą skalę projekt badawczy w Chorwacji. W tym roku prowadzimy wykopaliska na półwyspie Kaštelina w północno-wschodniej części wyspy, gdzie odkryliśmy pozostałości osady z V-II w. p.n.e; a także na dwóch stanowiskach w obrębie wczesnorzymskiego wiejskiego kompleksu willowego, który zlokalizowaliśmy w ostatnich latach w zatoce Podšilo na północy wyspy.

W przypadku większości stanowisk archeologicznych w tym regionie dotychczas nie udało się znaleźć warstw datowanych na okres upadku Cesarstwa Rzymskiego. Podczas naszych badań w zatoce Podšilo natrafiliśmy na osadnictwo datowane na okres późnego antyku (V-VI wiek). Znaleziska wskazują, że prawdopodobnie przebywali tam uciekinierzy ze wschodnich części Cesarstwa Rzymskiego, którzy pod naporem Germanów przemieszczali się w kierunku zachodnim.

Pracami terenowymi kierują dr Ana Konestra (Instytut Archeologii w Zagrzebiu) oraz mgr Kamil Rabiega i mgr Paula Androić Gračanin (doktoranci Instytutu Archeologii UKSW w Warszawie)

Prace badawcze prowadzone są w ramach projektu NCN „Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych”, którego kierownikiem jest prof. Fabian Welc. Projekt współfinansowany jest przez Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Wydziale „Artes Liberales” UW.

Więcej informacji znajdziecie w wywiadzie:

https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3035841,Szykuje-sie-archeologiczna-sensacja-Odkrycia-polskich-naukowcow-na-Cyprze-i-w-Chorwacji