Szanowni Studenci,
Z przyjemnością informuje Was o istnieniu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zachęcam Was do skorzystania z tej wyjątkowej inicjatywy, która ma na celu wsparcie i ułatwienie Waszej drogi edukacyjnej na naszej uczelni.
Kardynał Stefan Wyszyński, nasz Patron, zawsze podkreślał znaczenie nauki i edukacji w budowaniu wartościowego społeczeństwa. BON UKSW zostało stworzone z myślą o studentach posiadających orzeczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie o przewlekłej chorobie, abyście mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nasza Uczelnia.
Działalność BON UKSW obejmuje szereg inicjatyw szkoleniowych oraz konferencji, które integrują świat ludzi nauki ze studentami. Jako członkowie społeczności akademickiej, macie szansę poszerzać swoją wiedzę, rozwijać się intelektualnie i być inspiracją dla innych. Aktywny udział w życiu akademickim UKSW stwarza wyjątkową okazję do pełnego wykorzystania Waszego potencjału.
Serdecznie zachęcamy Was do rejestracji w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW oraz do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez BON. Wspólnie możemy tworzyć otwarte, wszechstronne i przyjazne środowisko akademickie.
Dziękujemy za zaufanie oraz liczymy na Waszą obecność!
Z poważaniem,
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.