Dr Joanna Wawrzeniuk rozpoczęła realizację dwuletniego projektu w ramach programu Nauka Dla Społeczeństwa II, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracuje z nią prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży,  wybitna specjalistka między innymi z zakresu historii Puszczy Białowieskiej.

Celem projektu jest odsłonięcie założeń dworskich dworu z czasów Zygmunta III Wazy. W początkowej fazie po kwerendzie źródłowej przeprowadzone zostaną nieinwazyjne badania geofizyczne na terenie Parku Pałacowego przy siedzibie dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży. Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie niewielkich rozpoznawczych sondaży archeologicznych w miejscach najprawdopodobniej kryjących fundamenty dawnych założeń budynków dworskich. Po opracowaniu wyników badań wyniki projektu zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej na dziedzińcach zamków w Warszawie, Krakowie i Wilnie oraz oczywiście przy miejscu badań w Białowieży, w kooperacji z właścicielami terenu – Białowieskim Parkiem Narodowym. Oprócz tego planowane są publikacje zarówno naukowe jak i popularnonaukowe.

Badania pałacowych dębów mogą mieć bardzo duże znaczenie w promocji kraju, Białowieskiego Parku Narodowego i całej Puszczy Białowieskiej, która w 2014 roku uzyskała status Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli najwyższy światowy status ochrony. Ponadto odsłonięcie zarysów posiadłości Zygmunta III Wazy i jego następców w Białowieży złączy historię Puszczy Białowieskiej z historią nowożytnej Polski. Fakty te, były dotychczas pomijane w historiografii jako mało wiarygodne i nie do końca udokumentowane.

Projekt nr NdS-II/SP/0062/2023/01 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Postępy będzie można śledzić na bieżąco na profilu facebookowym projektu Dwór Wazów w Białowieży – tajemnica pałacowych dębów

Fot. B.Jędrzejewska