Dziekan Wydziału Nauk Historycznych , Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, zaprasza studentów I roku na spotkanie organizacyjne w dniu 28.09.2022 ( środa), które odbędzie się siedzibie

Wydziału przy ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, sala 105:

–  godz. 10.00 studenci studiów I stopnia

– godz. 12.00 studenci studiów II stopnia.