W związku z organizowanym w dniu 14 grudnia 2023 r. Opłatkiem Uniwersyteckim, od godziny 11.30 do godz. 16.45 obowiązują godziny rektorskie na podstawie Decyzji nr 35/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.