Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w związku z organizowaną w dniu 20 października 2022 r. Galą Belfra Roku, od godziny 15:00 odwołuje się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych.