Rozmowa z dr Pauliną Komar (Instytut Archeologii UKSW) na temat początków winiarstwa i kultury winiarskiej w starożytnym Rzymie. Badania nad pochodzeniem wina i handlem tym trunkiem stanowią dzisiaj jeden z najważniejszych i najciekawszych tematów naukowych, odpowiadających na pytania o antyczną ekonomię.
Kto pierwszy rozpoczął produkcję wina? Czy wino w starożytnym Rzymie było napojem dla wszystkich? Jak transportowano, przechowywano i pito wino? Gdzie produkowano najbardziej cenione gatunki wina? Czy dzisiejsze wino przypomina to antyczne? Jak dzisiaj badane są ślady dawnego winiarstwa?