W ramach projektu badane są pozostałości grodziska położonego na wschodnim skraju miasteczka Kemberg, w pobliżu Wittenbergii (Niemcy, Saksonia-Anhalt). Jest to najbardziej na zachód położone grodzisko typu biskupińskiego. Dzięki położeniu na terenie podmokłym na stanowisku zachowały się bardzo dobrze elementy architektury drewnianej, odsłonięto min. wielowarstwową platformę wykonaną z desek i belek, tworzących zapewne podstawę wału chroniącego niegdyś osadę oraz słupy wbite w piaszczyste podłoże, wskazujące na obecność ogrodzenia lub palisady. Ponadto odkryto liczne fragmenty i całe naczynia ceramiczne, min. grzechotkę w kształcie ptaka oraz kości zwierząt.

Doskonały stan zachowania elementów drewnianych pozwolił na ich wydatowanie za pomocą metody dendrochronologicznej. Wyniki badań wskazują, iż był to jeden z najstarszych grodów tego typu, wzniesiony w okresie XI-IX w. p.n.e., dla porównania Biskupin powstał w VIII w. p.n.e.. Osada funkcjonowała do VI w. p.n.e. kiedy to została zniszczona, o czym świadczą zwęglone belki i ślady węgla drzewnego. W okresie renesansu Kemberg było jednym z ośrodków reformacji (to na drzwiach kościoła w pobliskiej Wittenberdze Marcin Luter przybił swoje słynne tezy). Z tego okresu również odkryto na stanowisku liczne zabytki ceramiczne, w tym min. fragmenty ozdobnych kafli.

W badaniach uczestniczą studenci i absolwenci IA UKSW, którym w 2014 towarzyszyli również studenci niemieckiego Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, a także specjaliści z Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Na koniec każdego sezonu wykopaliskowego organizowane są dni otwarte dla prasy i mieszkańców Kemberg. Studenci i absolwenci biorąc udział w badaniach mieszkają w Kemberg, a w weekendy odbywają wizyty w muzeach Wittenbergi, Halle i Berlina.

 

prowadzący badania z ramienia UKSW: prof. L.D. Nebelsick, dr K. Zeman-Wiśniewska

we współpracy z Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

 

Źródło finansowania:

badania statutowe UKSW (2014, 2019)

środki Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

 

Wybrane publikacje:

2018, H. Meller, L.D. Nebelsick (eds.), Über den Wallrand geschaut. Der Kemberger Burgwall und sein bronze- und eisenzeitliches Umfeld, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle 2018.

2017, L.D. Nebelsick, Z. Kobyliński, A. Swieder, K. Zeman-Wiśniewska, „Sumpfschanzen“ – Burgen im Sumpf”, in: Archäologie in Deutschland 6.2017, 38–41.

2015, L.D. Nebelsik, A. Swieder, K. Zeman-Wiśniewska, “Excavating a dendrochronologicaly dated “Lusatian” stronghold in the middle Elbe valley. A Polish-German cooperation project in Kemberg, Wittenberg county, Saxony-Anhalt”, in: M. Trefny (ed.), The Iron Age in Central Europe. Proceedings of the conference held on the 2nd-4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic, University of Hradec Králové, 60-76.

Leave a Comment