Projekt pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej realizowany jest w ramach grantu NCN w Instytucie Archeologii WNHiS UKSW w Warszawie i na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 r. i potrwa trzy lata. Jego celem jest stworzenie w systemie GIS archeologicznego pokrycia Puszczy Białowieskiej oraz szczegółowego katalogu danych pozwalających na ukazanie związku człowieka z puszczą od czasów prehistorycznych do czasów nam współczesnych. Informacje z badań posłużą do wypracowania metod ochrony znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej stanowisk archeologicznych, aby w pełni móc zaprezentować wielowymiarowe dziedzictwo Puszczy. W podejmowanych działaniach wykorzystywane będą w dużej mierze metody z archeologii nieinwazyjnej. Punktem wyjścia tych prac oprócz zwykłej kwerendy archiwalnej jest analiza chmury punktów pochodząca ze lotniczego skaningu laserowego (ALS). W ramach projektu zaplanowane są badania weryfikacje i archeologiczne. Projekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest wybitnie interdyscyplinarny i skupia 20 specjalistów reprezentujących nauki: historyczne, przyrodnicze i geograficzne. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.puszcza.uksw.edu.pl . Zapraszamy również do śledzenia strony projektu w mediach społecznościowych #ppuszcza .