Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja na studia rozpocznie się 7 czerwca o godz. 12.00. Kandydaci będą mogli się zarejestrować w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym czasie należy także wnieść opłatę rekrutacyjną.

Ogłoszenie wyników tegorocznej rekrutacji nastąpi 19 lipca o godzinie 12.00 w systemie IRK. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się w dniach 20-22 lipca.

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2022_studia_z_kwalifikacja_-_rekrutacja_podstawowa