Informujemy, na prośbę Pani Prorektor, że zajęcia w dniu 21.01.2022 odbędą się w formie zdalnej ze względu na awarię sieci ciepłowniczej na kampusie Młociny.

W dniu 20.01.2022 zajęcia mają być wg planów, ale prosimy o cieplejszy ubiór.