Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajęcia dydaktyczne przypadające 31 października 2022 r. (wg. planu piątkowego), będą realizowane w trybie zdalnym.