Szanowni Państwo,

Zgodnie z Procedurą świadczenia usług bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19 (załącznik) od 27.10.2020 r. ulegają zmianie godziny pracy oraz zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej.

Godziny pracy:

Kampus Dewajtis (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium): pon.-pt.: 8.00-15.30, sob. (tylko Czytelnia Główna i Wypożyczalnia): 9.00-15.00 (w dn.: 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021).

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia, Czytelnia): pon.- pt.: 8.00-15.30 ; sob. 9.00-15.00 (w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021).

W okresie przedświątecznym  oraz ze względu na dynamiczną sytuację związaną z COVID-19  godziny pracy Biblioteki mogą ulec zmianie. Informacje dotyczące wprowadzonych zmian będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Poniżej wykaz najważniejszych zmian:

1.      Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik Wypożyczalni chcący zwrócić/odebrać zamówione przez siebie książki zgłasza się do portierni danego budynku. Po telefonicznym potwierdzeniu przez Pracownika Ochrony celu wizyty u dyżurującego Bibliotekarza, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19.

2.      Dla Czytelników pozostają udostępnione pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.

3.      Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul. Wóycickiego odbywa się wewnątrz budynków UKSW.

4.      Biblioteka zastrzega możliwość odmowy obsługi osób z objawami infekcji.

5.      Użytkownik korzystający z Wypożyczalni/Czytelni po wejściu do budynku Uniwersytetu zobowiązany jest do bezzwłocznej dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego odstępu (2 metry od innej osoby), do zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) i oczekiwania na zamówione materiały w wyznaczonych miejscach (liniami poziomymi na podłodze).

Zmiany dotyczące funkcjonowania Czytelni:

1.      Czytelnik chcący skorzystać z zasobów Biblioteki Głównej na miejscu zobowiązany jest do wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową z prośbą o wyrażanie zgody na skorzystanie z czytelni w  określonym przez siebie terminie.

Studenci,  doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy UKSW
pragnący  skorzystać:

– z Czytelni Głównej lub Czytelni Filii na Wóycickiego zgodę  uzyskują pisząc na adres j.kowalski@uksw.edu.pl.

– z Czytelni Czasopism Bieżących-Informatorium zgodę uzyskują pisząc na adres a.uzieblo@uksw.edu.pl.

Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową do Dyrektora Biblioteki (t.winiarski@uksw.edu.pl) o zgodę na skorzystanie z czytelni.

Wystąpienie o zgodę na korzystanie z Czytelni musi nastąpić  najpóźniej przed godziną 15.00 w dniu poprzedzającym planowaną wizytę w czytelni.

2.      Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik, który uzyskał zgodę na skorzystanie z danej czytelni zgłasza się do portierni danego budynku.  Pracownik Ochrony potwierdza zgodność danych przybyłego Czytelnika z danymi przekazanymi odpowiednio przez Dyrektora Biblioteki lub kierowników Działów. Po potwierdzeniu zgodności tych danych, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19 . Po złożeniu niniejszego oświadczenia pracownik ochrony powiadamia telefonicznie dyżurującego w danej czytelni bibliotekarza o przybyciu Czytelnika.

3.      Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
–       Czytelnia Główna: 10 miejsc,
–       Czytelnia Czasopism Bieżących–Informatorium: 4 miejsca,
–       Czytelnia Filii na Wóycickiego: 10 miejsc.

4.      Czytelnicy mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stanowisk.

5.      Podczas pobytu na terenie czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

6.      Podczas korzystania z prasy codziennej, tygodników oraz innych czasopism bieżących Czytelnik jest zobowiązany do założenia dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.

7.      Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego w Czytelni Głównej i Czytelni Filii – książki i czasopisma podaje wyłącznie dyżurny bibliotekarz. Po zakończeniu pracy Czytelnika, materiały biblioteczne są kierowane do 3-dniowej kwarantanny.

8.      Zamówienia książek, czasopism oraz prac dyplomowych do czytelni mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik nie posiada konta w systemie bibliotecznym zamówienie składane jest elektronicznie przez dyżurującego bibliotekarza.

9.      Po skorzystaniu przez Czytelnika z dostępnych materiałów następuje dezynfekcja stanowiska, w tym klawiatury, myszki, blatu oraz szafki.

Z poważaniem,
Zespół Biblioteki Głównej UKSW


Załączniki

https://mailing.uksw.edu.pl/2020/11-02/Procedura_%C5%9Bwiadczenia_uslug_bibliotecznych_w_okresie_wystepowania_pandemii_COVID-19_27.10.2020.pdf

Leave a Comment