W tym tygodniu studenci drugiego roku archeologii biorą udział w badaniach powierzchniowych w ramach projektu NCN „Długie domy jako element złożonego krajobrazu kulturowego”, realizowanego przez IAiE PAN pod kierownictwem mgra Michała Jakubczaka. Praktyki terenowe odbywają się na Kujawach, gdzie weryfikujemy wyniki teledetekcji przeprowadzonej w ramach grantu. Długie domy trapezowate, które są charakterystyczne dla neolitycznej kultury brzesko-kujawskiej są głównym celem naszych poszukiwań. Poza znaleziskami z tej epoki (m.in. drapacz z krzemienia czekoladowego, liczne fragmenty ceramiki i wytwory krzemienne), do ciekawszych zabytków spoza tego okresu należą np. szklany paciorek z okresów wpływów rzymskich, czy srebrna moneta z XVIII w.

fot. M. Szubski / K. Rabiega