Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, wykładowców, studentów ATK i UKSW oraz naukowców z innych ośrodków i sympatyków badań nad chrześcijaństwem do udziału w konferencji i wspólnych wspomnieniach.  

Fot. 1. Klasztor św. Antoniego nad Morzem Czerwonym (fot. M. Łaptaś)

Ponad pięćdziesiąt lat temu w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (której kontynuatorem jest UKSW) rozpoczęto pięcioletnie studia w zakresie archeologii chrześcijańskiego Wschodu. Ich inicjatorami byli: wybitny polski archeolog śródziemnomorski prof. Kazimierz Michałowski (1901-1981) oraz biblista i archeolog ks. doc. Ludwik Walenty Stefaniak CM (1930-1972). Studia te powstały na kanwie polskich odkryć archeologicznych w Faras, w Sudanie. Stało się wówczas jasne, że potrzebna jest wyspecjalizowana kadra archeologów, historyków sztuki i historyków zajmująca się  wczesnym chrześcijaństwem. To właśnie w ramach tych studiów powstała pierwsza na świecie specjalizacja nubiologiczna, nowa gałąź archeologii i historii sztuki, koncentrująca się na  obszarze Nubii (płn.Sudan i pd. Egipt). Wykłady kursowe z nubiologii prowadził dr Stefan Jakobielski (obecnie prof. IKŚIO). W kolejnych latach program został poszerzony o studia nad chrześcijaństwem zachodnim. Obecny jubileusz przypomina wyjątkowość studiów w ATK, w czasach niesprzyjających badaniom nad chrześcijaństwem i będzie zachętą do ich kontynuacji.

w załączniku program Jubileuszu

JUBILEUSZ PROGRAM

Fot. 2. Profesor Stefan Jakobielski czyta inskrycję staronubijską w Starej Dongoli (fot. M. Pietrzak)

50 years of the Early Christian Studies at the Academy of Catholic Theology/

The Cardinal Stefan Wyszyński University  Jubilee

More than 50 years ago a five-year course in the archaeology of the Christian Eastern Studies  was launched at the Academy of Catholic Theology [ATK] in Warsaw (now the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw [UKSW]. Initiating this program of studies were Prof. Kazimierz Michalowski (1901–1981), an eminent Polish Classical archaeologist, and biblical scholar and archaeologist Rev. Prof. Ludwik Walenty Stefaniak CM (1930–1972). At the time, Polish archaeological discoveries at the site of the medieval Cathedral in Faras (Sudan) had revealed a great need for training of a specialized cadre of archaeologists, art historians and historians involved with the early Christianity. The outcome was the world’s first specialized course in Nubiology, a new field of studies in archaeology and art history focusing on Christian Nubia (Sudan). The lectures in this new course were given by Dr. Stefan Jakobielski (now Professor at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences). In later years, the curriculum was extended to include studies of Western Christianity. The jubilee highlights the special nature of this course at the ATK at a historical time when studies of Christianity in Poland were frowned upon. It is also meant to encourage the continuation of these studies in the future.