Droga Studentko, Drogi Studencie,

serdecznie zapraszam do wyrażenia opinii na temat zajęć, w których Państwo uczestniczyli w bieżącym semestrze.
„Ocena zajęć dydaktycznych” to badanie anonimowe przeprowadzane cyklicznie za pomocą elektronicznej ankiety dostępnej w systemie USOS.
Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ankiety będą dostępne w USOS w terminie 1-14 czerwca 2022 r., co oznacza, że badanie zakończy się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne we wrześniu, tj. po zakończeniu sesji poprawkowej.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że oddajemy do Państwa rąk nowy wzór ankiety oceny zajęć, która została opracowana przez Zespół ds. badań jakości kształcenia w UKSW z uwzględnieniem opinii studentów.
Zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni.
Zależy nam na Państwa wypowiedzi, aby tworzyć ofertę zajęć na wysokim poziomie i reagować na potrzeby społeczności akademickiej.
Opinie Studentów mają znaczenie!

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia