Dzień otwarty UKSW odbędzie się dnia 15.04.23 r., sobota, w godz. 10:00 – 15:00
w budynku 21, kampus Wóycickiego UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa