ERASMUS+ rekrutacja na wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym i letnim 2023/24!

Studenci Archeologii i Zarządzania dziedzictwem kulturowym mają możliwość wyjechać do jednej ze współpracujących z nami uczelni.
Czekają na was uniwersytety w – Halle-Wittenberdze (Niemcy), Zadarze (Chorwacja), Tarragonie (Hiszpania), Pilźnie i Brnie (Czechy), Iasi i Alba Iulia (Rumunia) i Genui (Włochy).
I ETAP – rekrutacja w systemie USOS od 1 do 19 marca 2023.
II ETAP – 22-24 marca 2023 – Egzaminy językowe w SJO.
Terminarz na stronie SJO
Pytania można kierować do koordynator programu Erasmus+ dr Katarzyny Zeman-Wiśniewskiej k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

Do pobrania aktualna procedura: Procedura rekrutacyjna Erasmus SMS IA UKSW 23 24