Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

W związku z odbywającymi się Uroczystościami promocji doktorskich i habilitacyjnych w dniu
25 maja 2023 r. od godziny 11.00 do godz. 16.00 obowiązują godziny rektorskie.