Projekt „Topografia Archeologiczna wyspy Rab” w Chorwacji, realizowany jest od kilku lat przez prof. Fabiana Welca z Instytutu Archeologii UKSW oraz dr Anę Konestrę z Instytutu Archeologii w Zagrzebiu. Przyniósł on niezwykle ważne i zaskakujące odkrycia. Przebadano m. in. unikalny rzymski kompleks willowy (tzw. villa rustica), zlokalizowany dzięki badaniom georadarowym przeprowadzonym w porzednich sezonach w zatoce Podsilo na północy wyspy. Okazało się, że kompleks willowy miał wiele etapów użytkowania od wczesnego okresu rzymskiego po czasy bizantyjskie.

Zobacz jak wyglądają badania w Chorwacji i co jeszcze udało się odkryć: https://www.youtube.com/watch?v=sGJjy58YERg