18 listopada 2022 r. w Auli Schumana UKSW odbyła się konferencja „Grodziska Warmii i Mazur:
Odkrywane na nowo”. Była to już trzecia konferencja z cyklu spotkań poświęconych tematyce grodzisk Warmii i Mazur. Pierwsza, zatytułowana „Stan wiedzy i perspektywy badawcze”, odbyła się w 2012 roku, a druga miała miejsce w 2014 roku i była zatytułowana „Nowe badania i interpretacje”. Pokłosiem obu wspomnianych konferencji były monografie wydane w ramach serii wydawniczej naszego Instytutu „Archaeologica Hereditas”. Podobnie będzie i tym razem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i słuchaczom, którzy byli w tym roku razem z nami. A poza członkami społeczności Instytutu Archeologii UKSW, mieliśmy zaszczyt gościć również przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Towarzystwa Naukowego Pruthenia.