Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 12.12.2022 r. o godz. 12:00, w sali 008 (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Michała Rabiegi.

Tytuł rozprawy: Grzywny siekieropodobne jako fenomen społeczno-kulturowy w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
prof. dr hab. Sławomir Moździoch
PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

zawiadomienie

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

recenzja 3