Pierwszy raz w historii badań archeologicznych na UKSW, troje naukowców z Instytutu Archeologii: mgr Małgorzata Zaremba (geolog, geoarcheolog, doktorantka), dr Jerzy Trzciński (geolog, geoarcheolog, współpracownik) oraz mgr Bartosz Nowacki (archeolog, ceramolog, współpracownik), przedstawiło w minionym tygodniu badania archeologiczne na 43rd International Symposium on Archaeometry (ISA 2020-2022) w Lizbonie (dodać link do strony www sympozjum). Zaprezentowane postery były ściśle związane z bardzo zawansowanymi badaniami ilościowymi w zakresie archeometrii prowadzonymi aktualnie w Instytucie oraz realizowanym przez Naszą Doktorantkę grantem NCN Preludium pt.: Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometrycznych. To właśnie  wygłoszony przez mgr Małgorzatę Zaremba, a wykonany wspólnie z interdyscyplinarnym zespołem poster pt. Multiproxy Microanalysis As A Useful Tool For Reconstruction Of The Faience Manufacturing In Ancient Egypt A Case Study Of Ptolemaic Decorated Bowl From Athribis (Tell Atrib) (link do RG MZ) został uhonorowany bardzo prestiżową nagrodą im. Martina Aitken’a dla młodych naukowców za najlepszą pracę sympozjum. Ta prestiżowa nagroda została ustanowiona podczas Sympozjum w 1988 r. celem uhonorowania Martina J. Aitken’a, profesora w Laboratorium Archeologii i Historii Sztuki Uniwersytetu Oksfordzkiego, który zapoczątkował tradycję Konferencji Archeometrycznej i obecnie uważany jest za Ojca Archeometrii (https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Aitken). Nagroda jest tym bardziej istotna, że Doktorantka zdobyła wyróżnienie spośród prawie 50 zgłoszonych do konkursu prac i 350 uczestników z całego świata. Jesteśmy dumni z takich sukcesów – podkreśla Dyrektor Instytutu Archeologii dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW, który jest jednocześnie opiekunem naukowym Doktorantki i od wielu lat współpracuje z pozostałymi uczestnikami Sympozjum.

ISA tradycyjnie przyciąga wielu studentów, których wkład badawczy w dziedzinie nauk archeologicznych, a szczególnie archeometrycznych na sympozjum jest bardzo ceniony, a sesje posterowe są bardzo istotnym elementem tej międzynarodowej konferencji. Celem nagrody za najlepszy poster studencki jest zachęcanie studentów do udziału w konferencjach ISA i podkreślanie wkładu oraz ich znaczenia w badaniach archeometrycznych. Przyznawana nagroda ma również za cel wskazanie przykładów najlepszego sposobu prezentowania wyników innym naukowcom zajmujących się archeometrią. Postery to szczególny sposób prezentacji zawierający nie tylko wszystkie aspekty artykułu naukowego, ale również współgranie ich z elementami graficznymi zaprezentowanymi na bardzo ograniczonej powierzchni.