Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska z naszego Instytutu znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. „Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze” dr Zeman-Wisniewska pozyskała 30 800 zł.

– Współcześni archeolodzy mają możliwość dowiedzieć się wiele o tym co i gdzie ukryte jest pod ziemią zanim wbiją łopatę, a Instytut Archeologii UKSW specjalizuje się właśnie w nowoczesnych metodach prospekcji archeologicznej. W tym przypadku użyty zostanie georadar (GPR), wykonane zostaną również zdjęcia z drona i trójwymiarowy model terenu – mówi dr Zeman-Wiśniewska – Badania archeologiczne na stanowisku Erimi Pitharka od początku prowadzone są we współpracy z prof. Laerke Recht z Universität Graz oraz dr Lorenzo Mazotta z Università del Salento, za zgodą Cypryjskiego Departamentu Starożytności – dodaje.