KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl

Procedura rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

na wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej.

Dokument w formie PDF

Procedura rekrutacji do programu stypendialnego Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Procedura rekrutacyjna Erasmus+ SMS IA UKSW 2021 2022

Informacje o programie: Erasmus+

Instytut Archeologii zawarł umowy o wymianie studentów i wykładowców z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (Czechy) – studia licencjackie i magisterskie (wymagany język czeski lub angielski)
 • MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Czechy) – studia licencjackie i magisterskie (wymagany język czeski lub angielski)
 • MARTIN LUTHER UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG (Niemcy) – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język niemiecki)
 • FREIE UNIVERSITAET BERLIN (Niemcy) – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język niemiecki)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (Włochy) – studia licencjackie i magisterskie (wymagany język włoski)
 • UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI (Rumunia) – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język rumuński)
 • UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA (Rumunia) – studia licencjackie i magisterskie (wymagany język rumuński)
 • PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM w Budapeszcie (Węgry) – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język angielski)
 • UNIVERSITY OF EDINBURGH (Wielka Brytania)  – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język angielski)
 • SVEUČILIŠTE U ZADRU (Chorwacja) – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie (wymagany język angielski)
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Hiszpania) – studia magisterskie (wymagany język angielski, hiszpański lub kataloński)

Instrukcja wypełniania wniosku w systemie USOSweb