W dniach 1-10 września 2021 r. trwa rekrutacja do programu MOST.

Studenci, którzy chcą skorzystać z programu mobilności krajowej w pierwszej kolejności składają podanie do dziekana. Mogą to zrobić przez system USOS lub osobiście.

Zaopiniowane podanie powinno zostać jak najszybciej przekazane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (USOS) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Studenta (wersja papierowa).