Jeśli chcesz rozpocząć kolejny etap naukowej przygody, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zgłoś się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 roku i trwa do 6 września 2020 roku, następnie dokumenty kandydatów będą poddanie ocenie. Kształcenie w Szkole rozpocznie się 1 października 2020 roku. Zobacz więcej ↓

ZAPROSZENIE