Otwarta została rekrutacja uzupełniająca studentów do programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w semestrze letnim 2021/22. Student wybiera jedną lub dwie uczelnie spośród uczelni partnerskich dostępnych w aktywnej rekrutacji. Rekrutacja do programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W czasie I etapu  (do 28 maja) kandydaci zgłaszają się do programu (w systemie USOS), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (7-10 czerwca), podczas III etapu komisja instytutowa decyduje (do 11 czerwca) o przyznaniu studentom wyjazdu do uczelni zagranicznych. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie Instytutu Archeologii UKSW oraz u koordynator programu dr Katarzyna Zeman-Wiśniewskiej.