Kandydat na studia II stopnia archeologii powinien być absolwentem studiów I stopnia archeologii lub jednej z dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych (np. historia, historia sztuki, nauki o kulturze itd.) lub nauki o Ziemi i środowisku (np. geologia, geofizyka itp.).

Student powinien posiadać umiejętności badawcze, obejmujące: 

  • analizę problemów z zakresu archeologii, w tym analizę obiektów in situ; 
  • dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej i badaniach terenowych;  
  • opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

W związku z tym kandydaci niebędący absolwentami I st. archeologii są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych (195 godzin) uzupełniających specjalistyczną wiedzę z zakresu terminologii i metodyki archeologicznej oraz 4 tygodni praktyk wykopaliskowych.

Do zaliczenia są następujące przedmioty:

1). Wstęp archeologii (wykład 30 godz. i ćwiczenia 15 godz.) 

2). Tradycyjne metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych (ćwiczenia 30 godz.) 

3). Prahistoria ziem polskich (wykład 30 godz.)

4). 3 przedmioty uzupełniające zależne od wcześniejszego profilu studiów, do ustalenia z opiekunem roku/kierownikiem kierunku (90 godzin)

5). 4 tygodnie praktyk wykopaliskowych 

W/w przedmioty można zaliczyć na I lub II roku 2 stopnia.

Leave a Comment